• Add: 2nd Stage, Jintang Industrial Park, Shaowu, Fujian
  Tel: +86-599-6225057     +86-18059080800
  Fax: +86-591-6225057
  PC.: 354000
  E-mail: shaowuchuangxin_xs@163.com
  Weburl: http://www.zjzhongren.com

  more...